• Závodu Jesenická 10 se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci
 • Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 o běhu na silnici (mimo stadion).
 • Závodník bere na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí a je zdravotně způsobilý
 • Každý závodník vyplněním a odesláním on-line formuláře při přihlášení prohlašuje, že je seznámen s propozicemi, přečetl si pravidla, se kterými souhlasí a bude se jimi řídit. Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce
 • Každý závodník bere na vědomí, že se jedná o fyzicky vyčerpávající a psychicky náročný závod a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci si každý odsouhlasením Pravidel závodu v přihlášce zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující samotný život soutěžícího. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii podle roku narození
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce a musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního čísla
 • Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 24. 8. na Masarykově náměstí od 15:30 do 17:15. V 17:15 bude registrace a prezence uzavřena, aby se vše mohlo připravit na hromadný start
 • Startovní číslo vám bude přiděleno až po uhrazení startovného
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo viditelné pro rozhodčí na trase závodu. Na jeho zadní straně je umístěn jednorázový čip na měření času. V žádném případě jej neodstraňujte. Startovní číslo s čipem Vám po závodu zůstává. V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru
 • Čas je měřen pomocí čipu, který je umístěn na zadní straně Vašeho čísla. Startovní číslo tedy musí být na hrudi. Žádný čip = žádný čas.
 • Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání hodinek apod.), a to kvůli pořízení cílové fotografie a případnému ověření výsledku
 • Prostor startu a cíle je na jednom místě – prostor vedle radnice na Masarykově náměstí. Společný start je plánován na 18:00 hod. V prostoru startu a cíle (pod nafukovacím obloukem) se prosím nezastavujte. To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi.
 • Pokyny pořadatelů jsou pro závodníky závazné
 • Občerstvení je na 5., 6., 8. a 10. kilometru (cíl)
 • V cíli obdrží každý závodník medaili
 • Pořadatel zajišťuje pro závodníky úschovnu věcí, WC. Vše na Masarykově náměstí.
 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři ženy a muže v každé kategorii na trase 10 km. Na trase 5 km vyhodnocujeme první tři ženy a muže.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), startovné se nevrací
 • Závodník souhlasí se zveřejněním foto a video materiálu pořízeného z průběhu závodu v médiích a nebude požadovat po pořadateli žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích a podmínkách bez předchozího oznámení

Přihlášením do závodu účastník souhlasí s tím, že v průběhu závodu a v čase 15:00 – 20:00 budou pořizovány fotografie a videozáznam, na kterém může být zachycen. Tyto fotografie a videozáznam jsou určeny k upřesnění výsledků a k propagaci na webu Jesenické desítky.